TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 9/3 | Eylül 2005

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Gastroenteropankreatik Nöroendokrin Tümörler
Ali Tüzün İNCE1, Serkan TOSUN2

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği1, Patoloji Bölümü2, İstanbul


Makale PDF
Makale PDF