TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 9/4 | Aralık 2005

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Familyal Transthyretin Amilodozunda Yeni Yaklaşımlar
Cem ŞAHAN1, Mustafa YAZICI2

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı1, Kardiyoloji Anabilim Dalı2, Samsun


Makale PDF
Makale PDF