TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 15/1 | Mart 2011Makale PDF

Makaleler

Sirotik Hastalarda Endoskopide Sedasyon
Burçak Evren TAŞDOĞAN, Yüksel GÜMÜRDÜLU

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Adana


Makale PDF
Makale PDF