TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 15/3 | Eylül 2011Makale PDF

Makaleler

Kolonik Lezyonların Lokalizasyonu İçin Kullanılan Endoskopik Yöntemler
Reskan ALTUN, A. Emre YILDIRIM, Uğur YILMAZ

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Ankara


Makale PDF
Makale PDF