TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 15/4 | Aralık 2011Makale PDF

Makaleler

Glukoz Metabolizmasında Yeni Oyuncu: Safra Asitleri
Aslı DOĞRUK ÜNAL1 Hakan Ümit ÜNAL2

Başkent Üniveritesi İstanbul Hastanesi 1Endokrinoloji Kliniği 2Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul


Makale PDF
Makale PDF