TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 16/1 | Mart 2012Makale PDF

Makaleler

İdiopatik Portal Hipertansiyon
Özlem YÖNEM1, Yusuf BAYRAKTAR2

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, Sivas
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF