TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 16/1 | Mart 2012Makale PDF

Makaleler

Hepatik Sinüzoidal Obstrüksiyon Sendromu
Taylan KAV

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji Bölümü, Ankara


Makale PDF
Makale PDF