TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 16/1 | Mart 2012Makale PDF

Makaleler

Pankreasın Solid, Kistik ve Diffüz Lezyonlarında Abdominal Ultrasonografinin Yeri
Fehmi ATEŞ

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Mersin


Makale PDF
Makale PDF