TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 16/2 | Haziran 2012Makale PDF

Makaleler

Minimal Hepatik Ensefalopatide Nutrisyonun Yeri
Belkıs ÜNSAL

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İzmir


Makale PDF
Makale PDF