TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 16/2 | Haziran 2012Makale PDF

Makaleler

İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında Nutrisyon
Hakan Ümit ÜNAL1,2 Demet FIRAT1

Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 2Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul


Makale PDF
Makale PDF