TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 16/3 | Eylül 2012Makale PDF

Makaleler

Türkiye ve A zerbaycan Arasında Tıp Alanında İlişkilerin Genişlenmesine Genel Bakış
Prof. Dr. Nuru Yusifoğlu BAYRAMOV

Azerbaycan Tıp Universitesi, Cerrahi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı


Makale PDF
Makale PDF