TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 16/3 | Eylül 2012Makale PDF

Makaleler

Ampulla Vateri Tümörlerinde MR Kolanjiyopankreatografi Bulguları
Nuray HALİLOĞLU, Esra ÖZKAVUKCU, Ayşe ERDEN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF