TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 16/4 | Aralık 2012Makale PDF

Makaleler

Gastroözofageal Reflü Hastalığında Medikal Tedavi mi Yoksa Cerrahi Tedavi mi?
Oya UYGUR BAYRAMİÇLİ, A. Melih ÖZEL

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul


Makale PDF
Makale PDF