TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 17/1 | Mart 2013Makale PDF

Makaleler

Gastroözofageal Reflü Hastalığı
Ahmet UYANIKOĞLU(1), Fatih ERMİŞ(2), Filiz AKYÜZ(3), Zeynel MUNGAN(3)

Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, (1)Gastroenteroloji Bilim Dalı, Şanlıurfa Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, (2)Gastroenteroloji Bilim Dalı, Düzce İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, (3)Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul


Makale PDF
Makale PDF