TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 17/1 | Mart 2013Makale PDF

Makaleler

Karaciğerin Fokal Kitlelerinde Difüzyon Ağırlıklı MR Görüntüleme
Hale ÇOLAKOĞLU ER, Ayşe ERDEN

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF