TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 17/2 | Haziran 2013Makale PDF

Makaleler

İntestinal Mikrobiyota ve Fekal Transplantasyon
Gürkan ÇELEBİ, Ahmet UYGUN

GATA Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF