TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 17/3 | Eylül 2013Makale PDF

Makaleler

Proton Pompa İnhibitörlerinin İmmünsupresif İlaçlarla Etkileşimi (Transplant Hastalarında)
Mehmet ÇELİKBİLEK 1 , Haldun SELÇUK 2

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Gastroenteroloji Bilim Dalı, Yozgat
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2 Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF