TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 17/3 | Eylül 2013



Makale PDF

Makaleler

İmmünsüprese Hastalarda HBV Profilaksisi
Murat ALADAĞ 1 , Hülya ALADAĞ 2 , Yılmaz BİLGİÇ 1

İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1 Gastroenteroloji Bilim Dalı, Malatya 2 Özel Sevgi Hastanesi, Malatya


Makale PDF
Makale PDF