TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 17/3 | Eylül 2013Makale PDF

Makaleler

Hepatosellüler Karsinomda Erken Tanının Önemi
Canan ALKIM

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul


Makale PDF
Makale PDF