TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 17/3 | Eylül 2013Makale PDF

Makaleler

UDKA 2013
Çağdaş Şahap OYGÜR 1 , Haldun SELÇUK 2

Başkent Üniversitesi 1 İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2 Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF