TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 17/4 | Aralık 2013Makale PDF

Makaleler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Üriner ve Renal Problemler
Hakan AKIN

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul


Makale PDF
Makale PDF