TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 17/4 | Aralık 2013Makale PDF

Makaleler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalığında Anemi
Filiz AKYÜZ

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul


Makale PDF
Makale PDF