TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 17/4 | Aralık 2013Makale PDF

Makaleler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı:
Eklem Bulguları

Belkıs ÜNSAL, Cem ÇEKİÇ

İzmir Katip Çelebi Tıp Fakültesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir


Makale PDF
Makale PDF