TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 17/4 | Aralık 2013Makale PDF

Makaleler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Oküler Tutulum
Ömer ÖZTÜRK, Taylan KAV

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF