TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 1/1 | Ocak 1997Makale PDF

Makaleler

Peptik ülser ve gastroözofageal reflü hastalığında diyetin yeri
Prof. Dr. Zeynel MUNGAN

İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, İstanbul


Makale PDF
Makale PDF