TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 18/2 | Haziran 2014Makale PDF

Makaleler

İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında Baryumlu Grafiler ve Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Rolü
Melahat KUL, Nuray HALİLOĞLU, Esra ÖZKAVUKCU, Ayşe ERDEN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF