TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 18/2 | Haziran 2014Makale PDF

Makaleler

Çocuklarda Proton Pompa İnhibitör Kullanımına Güncel Bakış
Yasemin ÖZKALE 1 , Oğuz CANAN 2

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2 Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Adana


Makale PDF
Makale PDF