TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 18/2 | Haziran 2014Makale PDF

Makaleler

Bifosfonatlar ve Gastrointestinal Sistem
Reskan ALTUN1, Ali ÖZDEN2

Medicana International Ankara Hastanesi, 1 Gastroenteroloji Uzmanı, Ankara
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2 Gastroenteroloji Bölümü Emekli Öğretim Üyesi, Ankara


Makale PDF
Makale PDF