TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 1/2 | Temmuz 1997Makale PDF

Makaleler

Gastroözofageal reflü sendromu
Dr. Serhat BOR

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Namık Kemal Menteş Gastroenteroloji Kliniği, İzmir


Makale PDF
Makale PDF