TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 18/3 | Eylül 2014Makale PDF

Makaleler

Superior Mezenterik Arter Sendromu: İki Vakanın Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Muhsin KAYA 1 , Nazım EKİN 1 , Cemil GÜYA 2

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2 Radyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır


Makale PDF
Makale PDF