TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 2/2 | Mart 1998Makale PDF

Makaleler

Helicobacter pylori ve gastroözofageal reflü hastalığı: Yeni bir ilişki mi?

Dr. İrfan SOYKAN


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı


Makale PDF
Makale PDF