TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 18/4 | Aralık 2014Makale PDF

Makaleler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Diyet
Reskan ALTUN¹, Ali ÖZDEN²

LİV Ankara Hastanesi, ¹Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, ²Gastroenteroloji Bölümü Emekli Öğretim Üyesi, Ankara


Makale PDF
Makale PDF