TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 18/4 | Aralık 2014Makale PDF

Makaleler

Fekal Transplantasyonda Yeni Bir Yöntem; Oral Kapsül Tedavisi
Esin KORKUT 1 , Ali ÖZDEN2

Medipol Mega Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2 Gastroenteroloji Bilim Dalı (Emekli öğretim üyesi), Ankar


Makale PDF
Makale PDF