TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 18/4 | Aralık 2014Makale PDF

Makaleler

Hipertrigliserideminin İndüklediği Akut Pankreatit
Mehmet KÖK 1 , Seyit UYAR 1 , Ferda HARMANDAR 2 , Ayhan Hilmi ÇEKİN 2

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 İç Hastalıkları ve 2 Gastroenteroloji Kliniği, Antalya


Makale PDF
Makale PDF