TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 2/3 | Eylül 1998Makale PDF

Makaleler

TIPS: Transvenöz interhepatik portosistemik şant

Dr. Selim Giray NAK, Dr. Faruk MEMİK

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bursa


Makale PDF
Makale PDF