TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 3/1 | Mart 1999Makale PDF

Makaleler

Helicobacter pylori'nin Keşfinin 16. yılında Türkiye'de sağlık hizmetlerinde çalışan birinci basamak hekimlerimize ne düşüyor?
Prof. Dr. Ali ÖZDEN1, Prof. Dr. Selahattin ÜNAL2, Doç. Dr. Muhip ÖZKAN3

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1,
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği2,
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zooteknik Bölümü, Biyometri, Genetik anabilim Dalı3Makale PDF
Makale PDF