TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 3/1 | Mart 1999Makale PDF

Makaleler

Cerrahların yüzyılı 7
Prof. Dr. Kazım ERGİN, Jürgen THORWALD

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Aanabilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF