TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 3/1 | Mart 1999Makale PDF

Makaleler

Otoimmün hepatitte immünolojik özellikler
Dr. Nurşen DÜZGÜN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları anabilim Dalı, İmmünoloji Bilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF