TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 3/1 | Mart 1999Makale PDF

Makaleler

Kombine protein C,S ve antitrombin III eksikliğine bağlı gelişen Budd-Chiari sendromu olgusu
Dr. Mehmet YILMAZ1, Dr. Erdal EKSİKOĞLU1, Dr. Tankut KÖSEOĞLU1, Dr. Meltem AYLI2, Dr. Ayşegül BABALI1

Ankara Numune Hastanesi 2. Dahiliye (Gastroenteroloji) Kliniği1, Hematoloji Kliniği2, Ankara


Makale PDF
Makale PDF