TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 3/1 | Mart 1999Makale PDF

Makaleler

Özefagus varis kanamalarında bir ön ilaç: Glypressin (Terlipressin)
Dr. Engin ALTINTAŞ, Dr. Ahmet TEZEL

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara


Makale PDF
Makale PDF