TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 3/1 | Mart 1999Makale PDF

Makaleler

Konjestif gastropari
Dr. Türker EGESEL, Dr. Yusuf BAYRAKTAR

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteorloji Bölümü, Ankara


Makale PDF
Makale PDF