TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 3/2 | Haziran 1999Makale PDF

Makaleler

Gastro özofageal reflü hastalığı: Etyoloji ve cerrahi tedavideki gelişmeler
Dr. Ahmet Gökhan TÜRKÇAPAR, Dr. Mevlüt PEHLİVAN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara


Makale PDF
Makale PDF