TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 3/2 | Haziran 1999Makale PDF

Makaleler

Primer biliyer siroz

Dr. Nadir KAYA2, Dr. Birol ÖZER1


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı2, İç Hastalıkları Anabilim Dalı1, Samsun


Makale PDF
Makale PDF