TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 19/1 | Mart 2015Makale PDF

Makaleler

Gastroözofageal Reflü Hastalığı Patogenezinde Özofageal Mukozal Bütünlük ve Dilate Hücrelerarası Boşluklar
Ahmet Tarık EMİNLER 1 , Ayla Yıldız SAVAŞ 2 , Mustafa İhsan USLAN 1 , Aydın Şeref KÖKSAL 1 , Erkan PARLAK 1

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 Gastroenteroloji Bilim Dalı, Sakarya
Balıkesir Devlet Hastanesi 2 Gastroenteroloji Bölümü, Balıkesir


Makale PDF
Makale PDF