TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 19/2 | Haziran 2015Makale PDF

Makaleler

Non-Çölyak Gluten Duyarlılığı

Süheyla Ayça GÜLENAY SÜMER 1 , Ferda AKBAY HARMANDAR 2 , Seyit UYAR 1 , Ayhan Hilmi ÇEKİN 2

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi; 1 İç Hastalıkları Kliniği, 2 Gastroenteroloji Kliniği, Antalya


Makale PDF
Makale PDF