TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 19/2 | Haziran 2015Makale PDF

Makaleler

İntraabdominal Hipertansiyon ve Abdominal Kompartıman Sendromu
Enver ÜÇBİLEK, Dilek OĞUZ, Orhan SEZGİN

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Mersin


Makale PDF
Makale PDF