TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 19/2 | Haziran 2015Makale PDF

Makaleler

Portosistemik Kollateralin MR Portografi Bulguları

Mustafa Fatih ARSLAN, Nuray HALİLOĞLU, Esra ÖZKAVUKCU, Ayşe ERDEN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF