TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 2015/19 | EylülMakale PDF

Makaleler

Duodenal Gastroözofageal Reflü Hastalığı ve Barrett İlişkisi
Esin KORKUT 1 , Ali ÖZDEN 2

Medipol Mega Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2 Gastroenteroloji Bilim Dalı (Emekli Öğretim Üyesi), Ankara


Makale PDF
Makale PDF