TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 2015/19 | EylülMakale PDF

Makaleler

İrritabl Barsak Sendromunun Tanı ve Tedavisinde Yaklaşımlar
Güray CAN, Bülent YILMAZ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bolu


Makale PDF
Makale PDF