TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 20/1 | Mart 2016Makale PDF

Makaleler

Gastroözofageal Reflü Hastalığı Tanısında Histolojik Bulgu Olarak Genişlemiş İntersellüler Aralık (Dilation Intercelluler Spaces - DIS) ve Mikroskopik Özofajit
Aşkın ERDOĞAN1, Rukiye VARDAR2

Department of 1Gastroenterology, Georgia Regents University, GA, USA
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir


Makale PDF
Makale PDF